top of page

Minőségbiztosítási irányelveink

Minőségbiztosítási rendszerünk középpontjában azon ügyfeleink állnak, akiket
szolgáltatásainkkal szeretnénk megtisztelni, és akik elvárásainak és igényeinek
szeretnénk maximálisan megfelelni.

 

1. Szolgáltatásunkat az elvárható legmagasabb szinten, de mérsékelt árakon nyújtjuk, a törvények és jogszabályok tiszteletben tartásával. Ehhez ügyfeleink közreműködését is elvárjuk.

2. Törekszünk a gyors (max. 24 órán belüli) és a professzionális (a jogszabályokat tiszteletben tartó, de innovatív) válaszokra, az érthetőség határain belül maradva.

3. Tevékenységünk során ügyfeleink hosszú távú elégedettségét tartjuk szem előtt.

4. Ügyfeleink visszajelzéseit szívesen fogadjuk, és azt rendszeresen kikérjük. A visszajelzéseket a szolgáltatásaink fejlesztésébe beépítjük.

 

5. Folyamatos szakmai képzéssel (évente legalább két nap) biztosítjuk az állandóan változó jogszabályok naprakész ismeretét.

 

6. Ügyfeleik adatait szigorúan bizalmasan kezeljük. Ügyfeleink felhatalmazása nélkül harmadik félnek csak törvényi felhatalmazás esetén adunk át információt.

7. A beszállítóinkkal szemben a minőségi szolgáltatásnyújtás érdekében szigorú követelményeket állítunk.

8. Az általunk készített és ügyfeleinktől átvett dokumentumok papír alapú példányait a jogszabályi követelmények szerinti időn felül egy évig (jellemzően hat év), az elektronikus dokumentumokat húsz évig őrizzük meg.

9. A fenntartható fejlődés keretében támogatjuk cégünknél az energia-hatékony megoldásokat és az újrahasznosítható termékeket.

10. Az általunk teljesített szolgáltatások minőségéért viselt felelősség – az ügyfelekkel közvetlen vagy közvetett kapcsolatban álló – valamennyi munkavállaló egyéni felelősségén alapul.

11. A munkatársak minőség iránti elkötelezettségéért, a minőségpolitika megvalósításáért és fejlesztéséért a cégünk vezetősége felelősséget vállal.

Általános Üzleti Feltételeinket és a következő dokumentumokat tárhelyünkről érheti el:
  • Általános Üzleti Feltételek - Díjszámítás
  • Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás
  • Általános Üzleti Feltételek - Adószakértői szolgáltatás
  • Adatkezelési tájékoztató
  • Minőségbiztosítási irányelveink 
  • General Terms of Business - Fees (díjszámítás angol nyelven)

     ... továbbá ezen dokumentumok korábban hatályos verziói. 

bottom of page