top of page

Információk külföldi kereskedési

jövedelmek esetére

az SZJA bevalláshoz

Stock Market Graph

Ha Ön külföldi platformokon (tőzsde, CFD, bitcoin, részvény, opció, egyéb speciális termékek) is kereskedett, SZJA bevallása elkésztéséhez kérjük excel formátumban töltse le és küldje át a tételes kereskedési adatait. Kérjük, győződjön meg róla, hogy az excel fileban a dátum mezők és az érték (USD, EUR) mezők nem szöveges mezőként kerülnek megjelenítésre.

Az ilyen jövedelmeket (jellemző platformok: Revolut, e-Toro, Dukascopy, stb.) általában nem tekinthetjük ellenőrzött tőkepiaci ügyleteknek, mert nem felelnek meg a magyar adótörvény előírásainak. Az e-Toro és a Revolut esetében esetleg lehet szó ellenőrzött tőkepiaci ügyletről.

Ezek alapján:

  • a nyereséget ügyletenként kell számolni, és a forintosítást az MNB árfolyamán a vételre és az eladásra külön el kell végezni - tehát a nyereségnek része lesz a deviza árfolyam változás is

  • a veszteséges ügyletek eredményét nem lehet levonni a nyereséges ügyletekből

  • a teljes nyereség után 15% személyi jövedelemadót és 13% szociális hozzájárulást kell fizetni (ez utóbbit, csak ha az éves jövedelme nem éri el a minimálbér 24 szeresét)

A kriptoeszközökre speciális szabály vonatkozik:

Kriptoeszközzel végrehajtott ügyletnek minősül az az ügylet, amelyben a magánszemély bárki számára megköthető, elérhető ügyletben kriptoeszkök átruházása, átengedése révén (ideértve a kriptoeszköz biztosította jog gyakorlását is) nem kriptoeszköz formájában vagyoni értéket szerez. Ügyleti nyereséget kell megállapítani (a meghaladó rész tekintetében) akkor, ha a tárgyévi ügyletek révén megszerzett bevételek összege meghaladja a kriptoeszközök megszerzésére és az ügyletekhez kapcsolódó díjakra, jutalékokra (ideértve a konkrét ügylethez nem kapcsolódó, de a kriptoeszközök tartásával összefüggő tárgyévi igazolt kiadásokat is) fordított tárgyévi igazolt kiadásokat.

Ügyleti veszteséget kell megállapítani (a meghaladó rész tekintetében) akkor, ha az említett tárgyévi kiadások összege meghaladja a tárgyévi bevételek összegét.

Ügyleti bevételt ugyanakkor nem kell megállapítani, ha az ügyletből származó bevétel a minimálbér 10 százalékát nem haladja meg, feltéve, hogy a bevétel megszerzésének napjára más, azonos tárgyú ügyletből a magánszemély nem szerez bevételt, továbbá az adóévben e bevételek összege a minimálbért nem haladja meg.

Ha a magánszemély az adóévben, az adóévet megelőző évben vagy az adóévet megelőző 2 évben kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó veszteséget ért el, és azt a veszteség keletkezésének évéről szóló adóbevallásában feltünteti, adókiegyenlítésre jogosult, amelyet az adóbevallásában megfizetett adóként érvényesíthet.

Az ellenőrzött tőkepiaci ügyleteket az Szja törvény 67/A. §)-a definiálja: 

  • Az ellenőrzött tőkepiaci ügylet „beugró feltétele”, hogy azt olyan befektetési szolgáltató közreműködésével kell megkötni, amely vagy EGT-államban vagy olyan államban működik, amellyel Magyarország kettős adóztatási egyezményt kötött – és ha a szolgáltató nem EGT államban működik, úgy az adóegyezményes állam pénzügyi felügyeleti szerve és az MNB között biztosított legyen a felügyeleti információcsere is. 

  • Következő fontos feltétel, hogy az ügyletnek árura vagy a – magyar befektetési vállalkozásokról szóló törvény szerinti – „pénzügyi eszközre” kell irányulnia – a kapott kivonatból egyértelműen ki kell derülnie, hogy mire irányult a vétel/eladás.

  • Az adózónak rendelkeznie kell továbbá a külföldi szolgáltató által a nevére szólóan kibocsátott, olyan igazolással is, amelyből kiderül a fenti feltételek teljesülése (tőzsde megnevezése, ügylet tárgya, vételár, eladási ár, vétel/eladás időpontja, befektetési szolgáltató adatai, pénzbeli elszámolás igazolása).

Mivel ezek nem állnak rendelkezésre a legtöbb külföldi szolgáltató esetén, így az ügyleteket nem tudjuk kedvező adózás (veszteség levonása, szocho fizetés elkerülése) alá vonni.

Az ilyen bevallások ára 30 ezer forinttól indul, pontos árajánlatot akkor tudunk adni, ha megkapjuk a kereskedés részleteit. 

Kérjük csak akkor keressen bennünket, ha fentieket el tudja fogadni! Ha az előző vagy az az előtti év kereskedési veszteségét szeretné szembeállítani az idei évi nyereséggel, kérjük a korábbi évek adóbevallásait is küldje el. 

bottom of page